top of page

ฝาปิดกระบอกปืนยิงกาว

T-GM-FC

รายละเอียด 

  • ฝาปิดกระบอกสำหรับปืน รุ่น T-GM-FC

  • ฝาปิดกระบอกสำหรับปืนยิงกาว รุ่น T-GM-412, 612 และ 612C

  • ฝาปิดกระบอกสำหรับปืนคุณภาพ ทนทาน ได้มาตรฐาน

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้สำหรับเปลี่ยนฝาปิดกระบอกสำหรับปืนเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อการใช้งานปืนยิงกาวที่ดียิ่งขึ้น

ภายในกล่องสินค้าบรรจุ

  • ฝาปิดกระบอกสำหรับปืน รุ่น T-GM-FC

หมวดหมู่ : ปืนยิงกาว

Tag : ปืนยิงกาว, ปืนยิงซิลิโคนหลอดแหนม/ไส้กรอก, การติดตั้งกระจกรถยนต์, อุปกรณ์ก่อสร้าง

bottom of page