top of page

กาวติดกระจกรถยนต์ น้ำยารองพื้น

PU1A_protiteautoglass.png
Protite Promeric PU-1A

PU-1A

กาวโพลียูรีเทน ติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 400 mL.

สินค้า
ใหม่
PU3A_protiteautoglass.png
สินค้า
ใหม่
Protite Promeric PU-3A

PU-3A

กาวโพลียูรีเทน ติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 400 mL.

PU-HM_edited.png
สินค้า
ใหม่
Protite Promeric PU-HM

PU-HM

กาวโพลียูรีเทน อุดตะเข็บตัวถังรถยนต์

ขนาดบรรจุ 600 mL.

primer-one.png
Protite Promeric Primer-One

Primer-One

น้ำยารองพื้น กาวติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 250 mL.

bottom of page