top of page

กาวติดกระจกรถยนต์ น้ำยารองพื้น

PU1A_protiteautoglass.png
Protite Promeric PU-1A

PU-1A

กาวโพลียูรีเทน ติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 400 mL.

PU2A_protiteautoglass.png
สินค้า
ใหม่
Protite Promeric PU-2A

PU-2A

กาวโพลียูรีเทน ติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 400 mL.

PU3A_protiteautoglass.png
สินค้า
ใหม่
Protite Promeric PU-3A

PU-3A

กาวโพลียูรีเทน ติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 400 mL.

primer-one.png
Protite Promeric Primer-One

Primer-One

น้ำยารองพื้น กาวติดกระจกรถยนต์

ขนาดบรรจุ 250 mL.

bottom of page