top of page

ใบมีดตัดกาวแบบกว้าง

T-KM-BW31

รายละเอียด 

 • ใบมีดตัดกาว รุ่น T-KM-BW31

 • ใบมีดตัดกาวแบบหน้ากว้าง ขนาด 31 มม.

 • ใบมีดคม แข็งแรง ไม่หักงอง่าย รองรับทุกการใช้งาน

 • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี

 • เหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้ง ซ่อม และเปลี่ยนกระจกรถยนต์

 • ควรใช้งานคู่กับมีดตัดกาวติดกระจกรถยนต์ รุ่น T-KM-001 (สีเงิน)

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้สำหรับกรีดหรือตัดกาวติดกระจกรถยนต์ที่ไม่แข็งหรือหนามาก

วิธีการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดใบมีดและมีดตัดกาวติดกระจกรถยนต์ให้ปราศจากสิ่งสกปรก

 2. ประกอบใบมีดเข้ากับมีดตัดกาวติดกระจกรถยนต์

 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการใช้งาน

 4. หมายเหตุ: อายุการใช้งานของใบมีดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและการดูแลรักษา

ภายในกล่องสินค้าบรรจุ

 • PROTITE ใบมีดตัดกาว รุ่น T-KM-BW31

หมวดหมู่ : มีดตัดกาว

Tag : มีดตัดกาว , มีดตัดกาวแบบแคบ , มีดตัดกาวแบบกว้าง , มีดตัดกาวสแตนเลส , มีดลมตัดกาว , ใบมีดตัดกาวแบบแคบ , ใบมีดตัดกาวแบบกว้าง

bottom of page