top of page

ยางอะไหล่

T-SC-200

รายละเอียด 

  • ยางอะไหล่ T-SC-002

  • ยางอะไหล่สำหรับยางดูดกระจก รุ่น T-SC-240F, 260, 380 และ 412

  • ยางดูดกระจกคุณภาพสูง ยึดติดเหนียวแน่น รองรับทุกการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้สำหรับเปลี่ยนยางดูดกระจกเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

ภายในกล่องสินค้าบรรจุ

  • PROTITE ยางอะไหล่ รุ่น T-SC-002

หมวดหมู่ : ยางดูดกระจก และอุปกรณ์เสริม

Tag : ยางดูดกระจก 1 หัว , 2 หัว , 3 หัว , 4 หัว , ยางอะไหล่ , ยางดูดกระจกจำหน่าย , ยางดูดหินอ่อน , ยกกระจก , ขนย้ายกระจก , แรงยึดเกาะสูง 

bottom of page