top of page

ชุดอะไหล่

T-SC-028C

รายละเอียด 

  • ชุดอะไหล่ T-SC-028C

  • ชุดอะไหล่สำหรับยางดูดกระจก รุ่น T-SC-240FC, 260C และ 380C

  • ชุดอะไหล่คุณภาพสูงที่มาพร้อมกับยางดูดกระจกยึดติดเหนียวแน่น รองรับทุกการใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน

  • ใช้สำหรับเปลี่ยนยางดูดกระจกเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

ภายในกล่องสินค้าบรรจุ

  • PROTITE ชุดอะไหล่ รุ่น T-SC-028C

หมวดหมู่ : ยางดูดกระจก และอุปกรณ์เสริม

Tag : ยางดูดกระจก 1 หัว , 2 หัว , 3 หัว , 4 หัว , ยางอะไหล่ , ยางดูดกระจกจำหน่าย , ยางดูดหินอ่อน , ยกกระจก , ขนย้ายกระจก , แรงยึดเกาะสูง 

bottom of page