top of page

ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกระจกรถยนต์

T-TS-030

รายละเอียด 

 • กล่องเดียวที่มีอุปกรณ์ครบครัน ครอบคลุมทุกการใช้งาน

 • ภายในกล่องบรรจุอุปกรณ์ถึง 31 ชิ้น

 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

 • อุปกรณ์ทุกชิ้นแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน

 • เหมาะสำหรับช่างเปลี่ยนกระจกรถยนต์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนกระจกรถยนต์ด้วยตนเอง

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้สำหรับติดตั้ง ซ่อม และเปลี่ยนกระจกรถยนต์

ภายในกล่องสินค้าบรรจุ

 • ยางดูดกระจก 2 หัว ชนิดเคลื่อนไหวได้ รุ่น T-SC-240FP (จำนวน 2 อัน)

 • มีดตัดกาวแบบกว้าง ชนิดเปลี่ยนใบมีดได้ รุ่น T-SP-100 (จำนวน 1 อัน)

 • มีดตัดกาวด้ามตรง รุ่น T-KM-003 ขนาด 18 นิ้ว (จำนวน 1 อัน)

 • มีดตัดกาว PROTITE รุ่น T-KM-001 (จำนวน 1 อัน)

 • มีดขูดยางขอบกระจกปลายตรง รุ่น T-SP-500 (จำนวน 1 อัน)

 • ด้ามจับลวดตัดกาว รุ่น T-WH-002A (จำนวน 2 อัน)

 • ไขควงแกะคลิปกระจก รุ่น T-SP-800 (จำนวน 2 อัน)

 • ไขควงแกะคลิปประตู รุ่น T-SP-700 (จำนวน 1 อัน)

 • ไขควงแกะขอบยาง รุ่น T-SP-900 (จำนวน 1 อัน)

 • เข็มเจาะกาว รุ่น T-WH-004A (จำนวน 1 อัน)

 • หินลับมีด รุ่น T-SP-600 (จำนวน 1 อัน)

 • ลวดตัดกาว (จำนวน 3 เส้น)

  • ลวดตัดกาวแบบเรียบ รุ่น T-WR-001

  • ลวดตัดกาวแบบมีฟันเลื่อยพิเศษ รุ่น T-WR-003

  • ลวดตัดกาวแบบเหลี่ยม รุ่น T-WR-004

 • กล่องบรรจุใบมีดตัดกาว 14 ชิ้น​

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้าแคบ รุ่น T-KM-BN10 ขนาด 10 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้าแคบ รุ่น T-KM-BN19 ขนาด 19 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้าแคบ รุ่น T-KM-BN25 ขนาด 25 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้าแคบ รุ่น T-KM-BN38 ขนาด 38 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้ากว้าง รุ่น T-KM-BW19 ขนาด 19 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้ากว้าง รุ่น T-KM-BW25 ขนาด 25 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

  • ใบมีดตัดกาวแบบหน้ากว้าง รุ่น T-KM-BW31 ขนาด 31 มม. (จำนวน 2 ชิ้น)

หมวดหมู่ : ชุดอุปกรณ์ติดตั้งกระจกรถยนต์

Tag : มีดตัดกาว , ใบมีดตัดกาว , ใบมีดตัดกาวแบบแคบ , ใบมีดตัดกาวแบบกว้าง , ด้ามจับลวดตัดกาว , เข็มเจาะกาว , ลวดตัดกาว , ยางดูดกระจก , หินลับมีด , ไขควงแกะคลิปประตู , ไขควงแกะคลิปกระจก , มีดขูดยางขอบกระจก , ไขควงแกะขอบยาง

bottom of page